top of page
Artec3D-Logo-Print-Black_letters.png
Verdensledende 3D løsninger

Vi selger verdens beste håndholdte og stasjonære 3D-skannere tilgjengelig på verdensmarkedet. Med mange års erfaring, brukes Norsk 3D Service Artec`s fantastiske skannere på mang områder, fra produksjon til visualisering, arkivering og forskning.

bottom of page