ARKITEKTMODELLER 

Arkitektmodell

Modellene leveres normalt i en skala 1:100, 1:200 og 1:350 

Bymodell

Modellene leveres normalt i en skala fra 1:500 til 1:2000 

Industrimodell

Modellene leveres normalt i en skala fra 1:5 til 1:50