3D modellering

Tradisjonell modellering krever høye manuelle kunnskaper og en stor dose talent. Å skape en komplisert modell med tilstrekkelig nøyaktighet på bakgrunn av todimensjonale tegninger krever mye tid uansett hvor mange eksemplarer vi lager. Man kan med suksess unngå denne lange og kostbare fasen gjennom modellering ved hjelp av våre 3D-printere.

Vi lager modeller i teknikkene FDM/FFF, SLS og PolyJet i ulike materialer. Modellene kan være ensfargede eller flerfargede.