3D skanning

3D skanning

Ved hjelp av 3D-skanning skapes en 3D-modell av objektet på en effektiv og nøyaktig måte, som deretter lagres i elektronisk form. Denne vil vise alle dimensjonene av objektet; lengde, bredde, høyde, volum, størrelse, beliggenhet, overflate og mye mer. Det skannede objektet kan også lagres som en CAD-modell.

CAD-modellen laget gjennom skanning kan redigeres, endres, utvikles og måles. Dette gir muliget til å generere avviksrapporter samt gjøre kvalitetskontroll på ulike typer objekter.