Arkitektmodell #1

Dimensjoner: 141x116mm, høyde: 90mm. Teknologi: FDM. Målestokk: 1:100.

Priser eksempelmodell:

  • 3D modellering basert på arkitekttegning: kr 6.000,- eks. mva (unødvendig dersom 3D modell fra arkitekt foreligger).
  • 3D printing: kr 2.000,- eks. mva.
Mer i denne kategorien Arkitektmodell #2 »