Arkitektmodell #2

Dimensjoner: 144x108mm, høyde: 61mm. Teknologi: SLS. Målestokk: 1:100.

Priser eksempelmodell:

  • 3D modellering basert på arkitekttegning: kr 5.000,- eks. mva (unødvendig dersom 3D modell fra arkitekt foreligger).
  • 3D printing: kr 4.500,- eks. mva.