3D printing - Arkitektmodeller

Arkitektmodeller

Vi ønsker at modellene våre skal representere et skritt mot den tradisjonelle prosjekteringen der kunden kan se bygningen – ikke på en dataskjerm, men i dens fysiske form, fra alle sider, se hvordan den passer i terrenget og til nabobygningene.

Nå er dette mulig å oppnå, da det er ingen grenser for oss. Vi kan prosjektere modellene våre slik at kunden kan åpne dem, se hvordan de ser ut inne, hvordan rommene er fordelt på alle etasjene. Vi kan også på bakgrunn av et kart lage en terrengmodell og fremstille bygninger og trær separat slik at kunden kan sette dem på modellen etter eget ønske.

N3DS 3D Printing Bruksomrader Arkitektmodeller Header 06

Arkitektmodeller - 3D printing ved SLS-teknologi - m 1:200 - Dimensjoner: 845x600mm Høyde: 130mm

Vi driver selv med prosjektering av ulike objekter, derfor vet vi hvordan en modell bør bli utformet for å se best ut etter printing. Vi arbeider hele tiden for å skape best mulig effekt.

Arkitektoniske modeller skapes ved hjelp av 3D-print. Vi benytter teknikkene FDM/FFF, SLS og PolyJet i ulike materialer. Modellene våre kan være ensfargede eller flerfargede.

Takket være 3D-printere er det billigere og raskere å lage arkitektoniske modeller. Modellene kan også være mer detaljerte og nøyaktige enn mauelt bygde modeller.Under hele designprosessen tilbyr prosjektstøtte knyttet til modell og visualisering.
Samarbeidet vårt foregår i tre faser:

  • Med grunnlag i ditt arkitektoniske konsept skapes den første modellen - base for videre arbeid.
  • I løpet av designprosessen implementerer vi endringer i modellen ihht. dine retningslinjer.
  • Når du er klar og vet at du ikke lenger vil gjøre endringer i prosjektet skrives ut den endelige versjonen av modellen.

Arkitektmodeller | Eksempler

N3DS 3D Printing Eksempler Arkitektmodeller Modell 03 01

Arkitektmodell - 3D printing ved SLS-teknologi - m 1:200 - Dimensjoner: 845x600mm Høyde: 130mm

 

N3DS 3D Printing Eksempler Arkitektmodeller Modell 03 02

Arkitektmodell - Podium: eik | Pleksiglass 6mm

 

N3DS 3D Printing Eksempler Arkitektmodeller Modell 03 03

 

N3DS 3D Printing Eksempler Arkitektmodeller Modell 03 04

 

N3DS 3D Printing Eksempler Arkitektmodeller Modell 03 05

Arkitektmodell - Modellen er i 5 deler