[X]

previous arrow
next arrow
Slider
×

Feil

Side ble ikke funnet.
3D

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Norsk 3D Service

Sinsenveien 53D
0585 Oslo
Norge. Finn oss på kartet

Kontakt

(+47) 23 06 70 70
post@n3ds.no

Firmainformasjon

Org. nr: 915 222 684 MVA
Bank: 

Personvern
Innhold og Design © Norsk 3D Service AS. Driftes av Web Norge
CAD (Computer Aided Design)

CAD (Computer Aided Design), ofte forkortet DAK, eller med den engelske betegnelsen CAD (Computer Aided Design), er konstruksjon og teknisk tegning som utføres ved hjelp av datamaskinbaserte programvarer og redskaper. Slike programmer brukes av ingeniører, arkitekter og andre designere innen ulike industrier og fag, som for eksempel kjemikalie- og oljeindustrien, og innen bygg og anlegg.

Det finnes noen store kjente aktører innenfor CAD-programmer, blant annet Microstation fra Bentley Systems. Dette programmet har stor utbredelse i oljebransjen i Norge.

ArchiCAD som selges av Graphisoft har vært på markedet i 25 år med fokus på byggebransjen. Mer enn 50% av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD. Det siste året har mer enn 1500 studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler tatt i bruk ArchiCAD i forbindelse med sin utdannelse.

Gjennom tidene er nok Autodesks program AutoCAD det mest utbredte, ettersom de passerte 45 millioner solgte lisenser for noen år siden. Autodesk Inventor er et moderne 3D-system fra Autodesk for mekanisk design som har blitt svært utbredt i Norge etter at det ble lansert så sent som i 1999. DDS-CAD-løsningene fra Data Design System er kjent i byggebransjen. DDS er også aktive i buildingSMART-initiativet.

Det mest solgte norsk-språklige CAD-programmet blant norske arkitekter er Vectorworks.

TurboCAD er også et anerkjent CAD-program i verden med mer enn 2 millioner solgte lisenser. Det er et alt-i-ett program, for både mekanisk tegning, design, hustegning og kart. De siste årene er det blitt tilrettelagt for norske arkitekter med norskutviklede tilpasninger for bygg, vvs og elektro.

Der det tidligere var tilfredsstillende med programvare som kunne fremstille todimensjonale tegninger, kreves det i dag ofte tredimensjonale modeller. Man skiller derfor mellom de tradisjonelle CAD-systemene som erstatter tegnebrettet og de mer moderne CAD-systemene som primært er modellbaserte. Forskjellige tegninger og presentasjoner (snitt, oppriss, isometrisk, perspektivisk, fotorealistisk osv.) er i praksis noe man høster etter behov fra modellene.

Innenfor bygg kaller man ofte denne type modeller for Bygg-Informasjons-Modeller (BIM) da det ligger i betegnelsen at det er mer fokus på informasjon enn det tradisjonelle tegning.


www.wikipedia.com

CNC (Computer Numerical Control)

CNC (Computer Numerical Control), på norsk "datamaskinbasert numerisk styring", refererer til maskiner som ved hjelp av en datamaskin kan lage mange like og komplekse deler i metall eller andre materialer, og som programmeres i et språk som overholder EIA-274-D-standarden (også kalt G-kode). CNC ble utviklet i slutten av 1940-årene og starten av 1950-årene av MIT Servomechanisms Laboratory.

CNC brukes ofte for å styre sveisemaskiner, freser, bor, slipere m.m i mekaniske verksted, men er også brukt ved f.eks mønsterkortproduksjon og gravering.

Teknikken har også nådd hobbyfolket, og «gjør-det-selv-CNC» er veldig vanlig i Tyskland. CNC-maskiner kan arbeide både todimensjonalt og tredimensjonalt ved hjelp av sine koordinasjonsakser. Vanligvis har maskinene tre akser (X, Y og Z), men helt opp til ni akser forekommer.


www.wikipedia.com

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Norsk 3D Service med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.

3D printing

3D-printing (Additive Manufacturing) – en teknikk man bruker for hurtig fremstilling av fysiske tredimensjonale objekter, prototyper og ulike elementer, til anvendelse i industrien, på kontoret, i studioet eller som en hobby. Disse objektene er laget ved hjelp av systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) for tredimensjonal modellering. Til selve produksjonen bruker man maskiner som virker på en lignende måte som en skriver, men i dette tilfellet en 3D-skriver, eller 3D-printer. 3D-printing er ofte identifisert med hurtig modellfremstilling, selv om det siste begrepet omfatter flere metoder. 3D-printing benytter ulike teknologier, blant annet: FFF (Fused Filament Fabrication)/FDM (Fused Deposition Modeling)SLS (Selective Laser Sintering)SLA (Stereolithography)DLP(Digital Light Processing)DMLS (Direct Metal Laser Sintering)EBM (Electron Beam Melting), LOM (Laminated Object Manufacturing), PolyJetMJP (MultiJet Printing)/MJM (MultiJet Modeling) og CJP (ColorJet Printing).

 

SLS (Selective Laser Sintering)

SLS (Selective Laser Sintering) – en additiv metode benyttet i hurtig modellfremstilling, som ligner på SLA. Den går ut på selektiv smelting og lasersveising av et pulverisert materiale. Utskrifter er laget i en lukket produksjonsenhet der apparatet legger pulveret lag for lag. SLS er kjennetegnet av høy nøyaktighet (0,01-0,12 mm) og blir derfor benyttet til produksjon av kompliserte, porøse former, ofte bruksgjenstander, verktøy, konstruksjonselementer, injeksjonssystemer med stor mekanisk holdbarhet. Metoden bidrar til betraktelig reduksjon av tid og enhetskostnader ved produksjon av prototyper eller sluttprodukter. SLS-teknologien benytter materialer med høy styrke og bøyelighet, som nylon og polystyren. En variant av denne metoden er DMLS (Direct Metal Laser Sintering), som printer i metall, samt LOM (Laminated Object Manufacturing).MJP (MultiJet Printing) / MJM (MultiJet Modeling)

MJP (MultiJet Printing) / MJM (MultiJet Modeling) – en additiv metode for hurtig modellfremstilling som ligner på SLA. Den har blitt utviklet av bedriften 3D Systems og konkurrerer med PolyJet-teknikken. Utskriftsprosessen foregår på en liknende måte som i en vanlig blekkskriver, men benytter et lyssensitivt materiale istedenfor blekk. Printeren avlegger et lag av materiale på plattformen og sintrer det ved hjelp av en UV-lampe. Teknologien gjør det mulig å bruke mer enn ett materiale samtidig. Det kan blant annet avlegges et filament for selve modellen og voks for fremstilling av støtter (support) – dette gjør bearbeiding av utskriften mye enklere.

MJP/MJM har anvendelse i fremstilling av ferdige prototyper, verktøy og elementer av objekter som er støtssikre, har mange detaljer og en glatt overflate. Teknikken blir benyttet bl.a. i medisin. Den bruker ulike typer materialer (gummi-lignende eller stive) som kan avlegges vekselvis. Disse materialene kan være gjennomsiktige og ugjennomsiktige.

PolyJet

PolyJet – en additiv metode for hurtig modellfremstilling som ligner på SLA-teknologien. Den ble utviklet av bedriften Stratasys og konkurrerer med den tilsvarende MJP/MJM-teknikken. Metoden virker på en liknende måte som en vanlig blekkskriver, med benytter et lyssensitivt materiale istedenfor blekk. Hvert lag av materiale blir sintret ved hjelp av en UV-lampe. På steder der utskriften er mer komplisert, deponerer printerhodet et gel-lignende materiale for støtter (support) som kan lett fjernes etterpå. PolyJet er en veldig rask og presis teknikk. Minst lagtykkelse er 0,016 mm.

Metoden blir benyttet til fremstilling av prototyper, verktøy og sluttprodukter med høy holdbarhet, detaljnivå og en glatt overflate. PolyJet egner seg flott til produksjon av kunstneriske modeller. Det har også anvendelse i medisin. Denne teknikken tillater bruk av ulike typer materialer som kan legges vekselvis, f.eks. harpikser, gummi-lignende eller stive filamenter, både gjennomsiktige og ugjennomsiktige. For å lage mangefargede utskrifter bruker man CJP-teknikken (ColorJet Printing).


Zortrax

Zortrax – en polsk produsent av 3D-printere og materialer for avansert modellfremstilling beregnet for designere, industridesignere, ingeniører, samt for ulike industribransjer, blant annet automasjon, robotikk, arkitektur og flyindustri. Tilbudet til Zortrax omfatter ikke bare 3D-printere, men også dedikerte programvarer og 3D-utskrift materialer.

Arbeidet på 3D-printeren Zortrax M200 begynte i 2011 og ble avsluttet i 2013. For å støtte prosjektet sitt, startet bedriften en Kickstart-kampanje og samlet inn nesten 180 000 dollar. Etter cowdfunding-kampanjen ble printeren sendt til alle giverne og pengene samlet inn på den måten, ble investert i videre utvikling av prosjektet.

Kjøp 3D printer Zortrax M200.

LPD (Layer Plastic Deposition)

LPD (Layer Plastic Deposition) er en teknikk som går ut på at et termoplastisk materiale (filament) blir smeltet i en ekstruder og lagt på et oppvarmet utskriftsplattform for å lage en tredimensjonal modell.

ZMorph

Logo ZMorph

ZMorph – en polsk produsent av 3D-printere og dedikerte verktøy for modellfremstilling. Bedriften ZMorph har som formål å bidra til at personlige fabrikatorer som flerfunksjonelle apparater blir tilgjengelige til alle og er med på å forandre prosessen av produksjon og forbruk av varer på den globale skalaen.

FDM (Fused Deposition Modelling)

FDM (Fused Deposition Modelling) – en av de additive metodene for hurtig modellfremstilling som blir benyttet i industrien, oppfunnet av Scott Crump. Teknikken identifiseres med FFF-teknologien. FDM går ut på lagvis legging av et materiale som har blitt smeltet i printerhodet og som herdes når det kjøler ned. Prosessen gjentas lag for lag til hele modellen er skrevet ut. I denne metoden bruker man vanligvis følgende materialer (filamenter): ABSPLA o.a. Teknikken har anvendelse i fremstilling av prototyper, modeller, deksler, verktøy og utstyr.

FFF (Fused Filament Fabrication)

FFF (Fused Filament Fabrication)

FFF (Fused Filament Fabrication) – en av de additive metodene for hurtig modellfremstilling, benyttet av hobbyister i hjemmet, så vel som på kontorer. Den tilsvarer FDM-metoden i industrien. Utskriftsprosessen går ut på at et materiale (filament) blir smeltet i et oppvarmet printerhode og lagt på utskriftsplattformen. Når det første laget er utført, avlegger printeren materialet lag for lag til modellen er ferdig skrevet ut. Metoden benytter vanligvis ABS og PLA. FFF-teknologien blir anvendt til fremstilling av prototyper, modeller, deksler, verktøy, utstyr og elementer for utskifting av skadde deler.

3D-utskrifts teknologier

TECHNOLOGYSTANDARD LEAD TIMEBUILD ENVELOPE (X X Y X Z MM)ACCURACYLAYER THICKNESSMINIMUM WALL THICKNESS
ColorJet printing

ColorJet printing systems produce high-definition, full-colour models quickly and affordably.

By printing parts directly in colour, attractive lead-times can be offered.

4 days 250 x 380 x 200 mm ± 0.2% 0.1 mm 1 mm
FDM

FDM (Fused Deposition Modeling) constructs three-dimensional objects layer by layer in engineering thermoplastics.

FDM is used for functional prototypes and prototypes for form and fit testing.

5 days 600 x 500 x 600 mm ±0.1% (with lower limit on 0.2mm) 0.15 mm 1 mm
FDM fast Lane

FDM (Fused Deposition Modeling) constructs three-dimensional objects layer by layer in engineering thermoplastics.

FDM is used for functional prototypes and prototypes for form and fit testing.

2 days 250 x 250 x 300 mm ±0.1% (with lower limit on 0.2mm) 0.25 mm 1 mm
NextDay

NextDay prototypes are manufactured with our stereolithography technology, using high-quality epoxy.

We have built patented NextDay machines  with a 0.15 mm layer thickness that work faster than the standard stereolithography-machines.

This technology enables us to build and ship your models on the same day they were ordered.

1 day 625 x 425 x 425 mm ± 0.2% (min ± 0.15 mm) 0.15 mm 0.8 mm
Polyjet

Objet’s patented PolyJet inkjet technology works by jetting state of the art photopolymer materials in ultra-thin layers (16µ) onto a build tray layer by layer until the part is completed.

Polyjet is used for models with fine details or rubberlike materials.

4 days 302 x 280 x 150 mm 0.1-0.3mm 0.032 mm 0.8 mm
Stereolithography

Starting from a 3D file, a part is built slice by slice from bottom to top, in a vessel of liquid epoxy that hardens when struck by a laser beam.

Stereolithography is mainly used for "show and tell" parts and visual prototypes.

4 days 1100 x 690 x 590 mm +/- 0.2% (min +/- 0.2mm) 0.1 mm 0.8 mm
Laser Sintering

Starting from a 3D file, Laser Sintering builds parts layer by layer in functional PA12 material.

Laser Sintering is used for fully functional prototypes and series of small components.

4 days 700 x 380 x 560 mm ± 0.3% (with lower limit on ± 0.3 mm) 0.12 mm 1 mm (0.8 mm for PA)
Laser Sintering Fast Lane

Starting from a 3D file, Laser Sintering builds parts layer by layer in functional PA12 material.

Laser Sintering is used for fully functional prototypes and series of small components.

2 days 200 x 100 x 100 mm ± 0.3% (with lower limit on ± 0.3 mm) 0.12 mm 1 mm (0.8 mm for PA)

3D-utskrifts materialer

MATERIALDENSITY, G/CM3HARDNESS, SHOREELONGATION AT BREAKTENSILE STRENGTH, MPATENSILE MODULUS, MPAFLEXURAL MODULUS, MPAFLEXURAL STRENGTH, MPAIMPACT STRENGTH, KJ/MM2HEAT DEFLECTION T
Multicolor

Tech: ColorJet

For tough parts with excellent colour accuracy

  80-82 15-25 30-32 1227-1462 1310-1455 41-46 48-53 at 0,46 MPa 52-61
ABS

Tech: FDM, FDM fast Lane

An ABS prototype has up to 80% of the strength of injection moulded ABS meaning that it is extremely suitable for functional applications.

1.05   6 22 1627 1834 41 107 at 0.45 MPa: 90
at 1.81 MPa: 76
PC-ABS

Tech: FDM

PC-ABS is a blend of polycarbonate and ABS plastic which combines the strength of PC with the flexibility of ABS.

1.2     41 1917 1931 68 196 at 0.45 MPa: 110
at 1.81 MPa: 96
PC

Tech: FDM

Polycarbonate is a widely used thermoplastic with high impact strength and a good temperature resistance.

1.2   4.8 68 2280 2234 104 53 at 0.45 MPa: 138
at 1.81 MPa: 127
ABS-ESD7

Tech: FDM

ABS-ESD7 is a unique material since, unlike most thermoplastics that are insulators, ABS-ESD7 is a static dissipative material. It expands the ability of FDM Technology to produce manufacturing tools and functional prototypes for static sensitive products. Static dissipative materials prevent the buildup and discharge of static electricity, which can impair the performance and life expectancy of products.

      36 2400 2400 61 111 at 0,45 MPa: 96
at 1,81 MPa: 82
Ultem

Tech: FDM

ULTEM is a pioneering thermoplastic that is strong, lightweight and flame retardant (UL 94-V0 rated). The ULTEM material opens up new opportunities for the direct additive manufacturing of production grade components.

1,34   5,9 72 2220 2507 115 106 at 1,81 MPa: 153
Objet VeroWhitePlus

Tech: Poly

Objet VeroWhitePlus is a general-purpose resin and has a white colour offering enhanced mechanical properties and the ability to withstand bending.

  83D 15-25 49.8   2137 74.6 37.5 at 0.45 MPa: 47.6
at 1.82 MPa: 43.6
Objet TangoBlackPlus

Tech: Poly

Objet TangoBlackPlus is a flexible rubber-like resin, offering exceptional elongation at break, making it suitable for prototypes of rubber components like seals, non-slip surfaces, etc

  27A 218 1.5          
Poly1500

Tech: Stereolithography, NextDay

PP-like material comparable to engineering plastics; suited for rigid, functional prototypes; large range of applications (e.g. automotive components, electronic housings, medical products,...)

  80-82D 15-25 30-32 1227-1462 1310-1455 41-46 48-53 at 0.46 MPa 52-61
Tusk XC2700W (White)

Tech: Stereolithography, NextDay

Tusk2700 is suitable for strong, water-resistant prototypes with ABS- and PBT-like specifications (e.g. parts for water flow analysis, wind tunnel testing,...)

  81D 11-20 47.1-53.6 2655-2880 2040-2370 63.1-74.16 20-30 at 0.46 MPa: 45.9-54.5
at 1.81 MPa: 49.0-49.7
Tusk XC2700T (Transparent)

Tech: Stereolithography

Tusk2700 is suitable for strong, water-resistant prototypes with ABS- and PBT-like specifications (e.g. parts for water flow analysis, wind tunnel testing,...)

  81D 11-20 47.1-53.6 2655-2880 2040-2370 63.1-74.16 20-30 at 0.46 MPa: 45.9-54.5
at 1.81 MPa: 49.0-49.7
Tusk SolidGrey3000

Tech: Stereolithography

The strength and durability which nature achieved with the shell of a turtle, has also been achieved with Materialise’s newest material.

Tusk SolidGrey 3000 is the world’s first stereolithography material that combines a high degree of stiffness with high impact resistance, and it is available exclusively at Materialise.

Parts built with this material are not only robust, but highly functional as well, allowing them to be used in a wide variety of applications.

  84D 6.0 63 3026     43  
Protogen White

Tech: Stereolithography

Protogen White is suited for general purpose applications with ABS-like specifications and ideal for markets that demand accurate RTV patterns, durable concept models, highly accurate parts.

  88D 15-25 30-32 1227-1462 1310-1455 41-46 48-53 at 0.46 MPa: 56
at 1.81 MPa: 47
Xtreme

Tech: Stereolithography

Xtreme is a resin with good all round properties including a high impact strength, a high elongation at break and excellent surface quality.

Xtreme is ideal for tough enclosures, snap fit assemblies and replacing CNC machined parts.

    14-22 38-44 1790-1980     35-52 at 0.45 MPa: 62
at 1.81 MPa: 54
Epoxy

Tech: Stereolithography

If you choose epoxy, you allow us to select one of the above stereolithpgraphy materials, that fits best the geometry of your design.

Stereolithography materials are mostly used for "show and tell" parts.

  80-82 15-25 30-32 1227-1462 1310-1455 41-46 48-53 at 0,46 MPa 52-61
Polyamide (PA)

Tech: Laser Sintering, LS Fast Lane

Being a solid material, the powder has the attractive feature of being self-supporting for the generated product sections.

This makes supports (typical for stereolithography) redundant.

The polyamide material allows the production of fully functional prototypes with high mechanical and thermal resistance.

Polyamide parts have an excellent long-term stability and are resistant against most chemicals.

They can be made watertight by impregnation.

The PA material offered at Materialise Onsite cannot be used for clinical purposes.

  D75+/-2 20+/-5 48+/-3 1650+/-150 1500+/-130   32.8+/-3.4 at 1,82 MPa 86
Glass filled polyamide (PA-GF)

Tech: Laser Sintering

The use of PA powder filled with glass particles (PA-GF) has a much higher thermal resistance and is typically used in functional tests with high thermal loads

  D80+/-2 6+/-3 51+/-3 3200+/-200 2900+/-150   21.3+/-1.7 at 1,82 MPa 110
Alumide

Tech: Laser Sintering

Alumide is a blend of aluminium powders and PA powder, which allows metallic-looking, non-porous components to be machined easily and is resistant to high temperatures.

A typical application for Alumide is the manufacture of stiff parts of metallic appearance for applications in automotive manufacture (e.g. wind tunnel tests or parts that are not safety relevant), for small production runs, for illustrative models (metallic appearance), for education and jig manufacture, among other aspects

  D76+/-2 3.5+/-1 48+/-3 3800+/-150 3600+/-150     at 1,82 MPa 130
TPU 92A-1

Tech: Laser Sintering

Strong and flexible

1.20 92A 400 27   9      

Etterbahandling / Finish

FINISHSTEPS

Basic White

Basic White

Tech: Stereolithography

Appearance: Unfinished, visible building layers

Supports removed, but a bit visible
Cured
Building layers visible

Basic Transparent

Basic Transparent

Tech: Stereolithography

Appearance: Unfinished, visible building layers

Supports removed, but a bit visible
Cured
Building layers visible

NextDay

NextDay

Tech: NextDay

Appearance: Building layers slightly visible

Supports removed, but a bit visible
Cured
Supports sanded away P150
Sandblasted
Building layers less visible

Normal A2 sides

Normal A/2 sides

Tech: Stereolithography

Appearance: Smooth surface, building layers not visible

Supports removed, but a bit visible
Cured
A surface/All surfaces sanded P150 or P240
A surface/All surfaces sandblasted
Building layers not visible

Smooth

Smooth

Tech: Laser Sintering

Appearance: Smooth surface, Building layers not visible

Powder removed
Sandblasted
Extra: Smoothing machine

Cosmetic transparent paint

Cosmetic transparent paint

Tech: Stereolithography

Appearance: Transparent, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded P240 + P400
Transparent paint (all surfaces)

Technical transparent paint

Technical transparent paint

Tech: Stereolithography

Appearance: Transparent, visible building layers

Basic finish
Transparent paint (all surfaces)

Color dyed black

Color dyed black

Tech: Laser Sintering

Appearance: Coloured, visible building layers

Powder removed
Sandblasted
Pantone ink impregnated

Color dyed blue

Color dyed blue

Tech: Laser Sintering

Appearance: Coloured, visible building layers

Powder removed
Sandblasted
Pantone ink impregnated

Color dyed red

Color dyed red

Tech: Laser Sintering

Appearance: Coloured, visible building layers

Powder removed
Sandblasted
Pantone ink impregnated

Fine texture paint A2 side

Fine texture paint A/2 side

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

Medium texture paint A2 side

Medium texture paint A/2 side

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

High Gloss

High Gloss

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, Poly, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

Matt

Matt

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, Poly, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

Dead matt

Dead matt

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, Poly, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

Satin

Satin

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, Poly, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

Soft touch

Soft touch

Tech: Stereolithography, Laser Sintering, Poly, FDM

Appearance: Painted, building layers not visible

Basic finish
All surfaces sanded - P150 + P240
Primer paint all surfaces

Support Marks Removed

Support Marks Removed

Tech: Stereolithography

Appearance: Unfinished, visible building layers

Supports removed, but a bit visible
Support marks will be removed
Cured
Building layers visible

FDM (Fused Deposition Modelling)

FDM (Fused Deposition Modelling) – en av de additive metodene for hurtig modellfremstilling som blir benyttet i industrien, oppfunnet av Scott Crump. Teknikken identifiseres med FFF-teknologien. FDM går ut på lagvis legging av et materiale som har blitt smeltet i printerhodet og som herdes når det kjøler ned. Prosessen gjentas lag for lag til hele modellen er skrevet ut. I denne metoden bruker man vanligvis følgende materialer (filamenter): ABSPLA o.a. Teknikken har anvendelse i fremstilling av prototyper, modeller, deksler, verktøy og utstyr.